Het opbouwen van winnende IT-organisaties: Hoe leiderschap en managementpraktijken succes bevorderen

Het belang van directe verbinding en betrokkenheid bij IT-teams

Winnaars worden niet in één dag gemaakt. Langetermijnsucces in IT-organisaties is meestal het resultaat van leiders die zich inzetten om rechtstreeks contact te maken met hun teams, in plaats van simpelweg memo’s, bevelen en andere top-down opdrachten uit te vaardigen.

Medewerkers willen werken voor leiders die hen inspireren, betrekken, uitdagen en kansen bieden om te groeien en effectief te zijn, zegt Ola Chowning, partner bij het technologieonderzoeks- en adviesbureau ISG. “Betrokkenheid en vertrouwen hangen af van duidelijke waarden en transparantie,” voegt ze eraan toe. “Medewerkers die niet alleen op de hoogte zijn van doelstellingen, maar ook een gevoel van verantwoordelijkheid krijgen, voelen zich comfortabeler met hun rol en genieten van de uitdaging om een belangrijke drijfveer te zijn voor uitstekende prestaties.”

Ben je op zoek naar het opbouwen van een winnende IT-cultuur? De volgende managementpraktijken zullen je daarbij helpen.

Stimuleer aanpassingsvermogen en flexibiliteit

1. Aanmoedigen van aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Aanpasbare werkomgevingen en agile methodologieën vormen de basis van een bloeiende IT-cultuur, zegt Charman Hayes, uitvoerend vicepresident van mensen en capaciteit voor de technologiegroep bij Mastercard.

Flexibiliteit is essentieel voor Mastercard en haar IT-teamleden, zegt Hayes, “van de locatie van onze kantoren tot de rol van onze tech hubs tot nieuwe tools en technologieën die ons helpen naadloos en effectief te werken.” Hayes merkt op dat de voortdurende focus van het bedrijf op samenwerking en flexibiliteit onder andere de beschikbaarheid van hybride werken, ‘werk-van-elders’-weken, ‘vergaderingsvrije’ dagen en flexibele eind van de week tijd omvat.

“We erkennen dat technische teams diepe concentratietijd nodig hebben om nieuwe oplossingen te creëren, evenals efficiënte manieren om samen te werken, en onze flexibele beleidslijnen zijn ontworpen om dat mogelijk te maken,” zegt ze.

Investeer in continue leren en ontwikkeling

2. Investeer in continue leren en ontwikkeling

Een winnende IT-cultuur vereist voortdurende investeringen in de groei en ontwikkeling van medewerkers, volgens Brian Solis, principal analyst bij Altimeter, een onderzoeksbureau voor digitale transformatie. “Leiders moeten inzien dat technologie voortdurend evolueert en dat het noodzakelijk is om medewerkers de mogelijkheid te bieden om hun vaardigheden en kennis bij te werken,” zegt Solis.

Dit kan worden bereikt door middel van interne training, externe cursussen, workshops, conferenties en andere leermogelijkheden. Het creëren van een cultuur van levenslang leren moedigt medewerkers aan om zich voortdurend te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden op te doen, wat essentieel is in een snel veranderende IT-omgeving.

Cultiveer een inclusieve en diverse omgeving

3. Cultiveer een inclusieve en diverse omgeving

Een inclusieve en diverse werkomgeving is cruciaal voor het opbouwen van een winnende IT-cultuur, zegt Laura Fuentes, Chief People Officer bij Hilton. “Het is belangrijk om een omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of etniciteit,” legt Fuentes uit.

Het bevorderen van diversiteit en inclusie kan worden bereikt door middel van bewuste werving en selectie, het creëren van mentorprogramma’s, het organiseren van diversiteits- en inclusiviteitstrainingen en het bevorderen van open communicatie en samenwerking tussen verschillende teams en afdelingen.

Bevorder open communicatie en transparantie

4. Bevorder open communicatie en transparantie

Open communicatie en transparantie zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen en betrokkenheid binnen een IT-organisatie, zegt Sarah Franklin, Chief Marketing Officer bij Salesforce. “Leiders moeten een cultuur van openheid en eerlijkheid creëren, waarin medewerkers zich vrij voelen om hun ideeën, zorgen en feedback te delen,” zegt Franklin.

Dit kan worden bereikt door middel van regelmatige teamvergaderingen, een open-deurbeleid, het gebruik van collaboratieve tools en platforms, en het aanmoedigen van constructieve feedback en discussies. Het delen van informatie en het betrekken van medewerkers bij besluitvormingsprocessen bevordert een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan een positieve en productieve werkcultuur.

Het opbouwen van een winnende IT-cultuur vereist leiderschap en managementpraktijken die gericht zijn op het creëren van betrokkenheid, flexibiliteit, leren, inclusie, en open communicatie. Door te investeren in deze aspecten kunnen IT-organisaties gedijen en succesvol zijn op de lange termijn. Het is een continu proces dat vraagt om toewijding en inzet van zowel leiders als medewerkers. Met de juiste aanpak en een sterke focus op het ontwikkelen van een positieve en ondersteunende werkomgeving, kunnen IT-organisaties uitblinken en een cultuur van succes bevorderen.